หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี ค่ะ

 
 

การส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข

การส่งเสริมอาชีพ

การส่งเสริมสวัสดิการสังคม

การส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

การพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 


การส่งเสริมด้านการเกษตรและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 


 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player