หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.จักรสีห์
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
ข้อบัญญัติ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
ติดประกาศประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ (พ.ศ.2561-2564) [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 182  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 20 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 87  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 120  
 
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ (พ.ศ.2560-2562) [ 30 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 173  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ [ 27 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 175  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 11 ก.พ. 2559 ]  อ่าน : 108  
 
  (1)