หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล่จักรสีห์ [ 19 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)