หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ตุลาคม 2562 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2      3