หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2563 (ก่อนกันเงินและปิดบัญชีสิ้นปี) [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7