หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3      4