หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2563(ก่อนกันเงินสิ้นปีและปิดบัญชี) [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ด้านการบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือตามงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3      4