หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.จักรสีห์
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
   ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มายื่นคำขอลงทะเบียน 2 ช่วง ดังนี้
   ช่วงที่ 1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564
   ช่วงที่ 2  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565
โดยให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน
   คุณสมบัติ
   1 มีสัญชาติไทย
   2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์
   3 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดตั้งแต่ 2 กันยายน
      2505 ถึง 1 กันยายน 2506) และเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เคยลง
      ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพมาก่อน
   4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
      อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

   หลักฐานที่ใช้
   1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
   2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
   3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
      จากผู้มีสิทธิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 11.45 น. โดย คุณ หทัยทิพย์ สุขสำราญ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10