หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ และประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนขั้นค่าจ้าง,ค่าตอบแทน ของบุคลากร อบต.จักรสีห์ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)