หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล จักรสีห์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
อบต.จักรสีห์
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.จักรสีห์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 

 

 
 
 


 
 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการยืมทรัพย์สินของอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์รถยนต์ส่วนกลางอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพปี2566ของอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน/คณะกรรมการพัฒนา อบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 [ 1 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 7 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่องกำนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25 [ 28 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 13 [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
ประกาศ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คร [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 21 
อบต.จักรสีห์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 54 
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25 [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือก [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 51 
 
 

 
อบต.บ้านหม้อ ปิดกั้นจุดกลับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.โพกรวม แจ้งมติ ก.อบต.จ.สิงห์บุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทม.บางระจัน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ร่วมให้การต้อนรับ ข้าราชการโอนย้ายนางชุติมา บุญศรี ม [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.บางมัญ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชนประจำปีงบปร [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.โพทะเล ประชุมประชาพิจารณ์ตามโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.โพทะเล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสดุดีวีรชนนายทองแก้ว [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.โพทะเล กิจกรรมผู้สูงอายุวัยใสใส่ใจรักสุขภาพ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ข่าว มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์คู่มือการยืมทรัพย์สินของอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์รถยนต์ส่วนกลางอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 12 
 
 

 


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ตัดหญ้า/กิ่ [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียด ดัง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อไซเรนติดหลังคารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บต [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธ [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อโต๊ะทำงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อเก้าอี้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้อระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบ [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป โดยปฏิบัติงาน รายละเอีย [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ [ 18 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการย้ายพร้อมดำเนินการติดตั้งครุภ [ 16 ม.ค. 2567 ]ซื้อซื้อของขวัญเพื่อใช้ในการตอบคำถาม การเล่นเกมส์ [ 10 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเ [ 10 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการ (พนักงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ [ 27 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการ (พนักงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ [ 27 ธ.ค. 2566 ]

 


พวงกุญแจ บ้านนก


วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร


 
สห 0023.3/ว 3287 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3226 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผณ สิ้นไตรมาสที่ 3)  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3214 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนและวิธิีปฏิบัติตามหบลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3199 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3174 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3096 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเิงนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2783 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ 875 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2761 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  [ 9 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2772 การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) มาใช้ในการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/5391 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 25 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2488 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เิงนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสง  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2452 การสำรวจเลขรหัสประจำบ้านของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อปรับกรุงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 14 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3 /5136 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 14 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.6/ว 793 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 -2570  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2448 การเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่ตัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2414 การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2376 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)  [ 7 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2377 การจัดสรรงบประมาณเงินอุหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)  [ 7 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2378 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งดวที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดืนอกันยายน 2566)  [ 7 ก.ค. 2566 ]  


 
เลิฟซี ทราเวล (20 ก.ย. 2566)    อ่าน 72  ตอบ 0  
จำหน่ายน็อตสกรู (24 ก.ค. 2566)    อ่าน 130  ตอบ 0  
หาตำแแหน่งว่างใน อบต.จักรสีห์ (4 พ.ค. 2566)    อ่าน 251  ตอบ 2  


 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.2/ว962  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ด่วน กพส. มท 0810.3/ว959 จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว919  [ 1 มี.ค. 2567 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 กสว. มท 0820.2/ว2159 แผนจังหวัดสะอาด  [ 1 มี.ค. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
       
 

 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ปิดหน้าต่าง
 
 
ปิดหน้าต่าง